Spustiť IQ Test
CZIN.eu

Výsledky IQ testu

Číslo IQ Testu: 463714
Meno testujúceho: Ado
Vek testujúceho: 30
Dátum a čas: 2017-09-08 23:10
Ľavá hemisféra: 114 bodov
 • racionalita
 • logika
 • analýza, analitický prístup k veciam
 • pozeráte sa na veci po častiach
 • ste dobrý v matematike a ďaľších vedách
 • ste praktický
Pravá hemisféra: 117 bodov
 • abstrakcia
 • chápete podstatu systémov
 • pozeráte sa na veci ako na celky
 • ste zameraný na filozofiu prípadne náboženstvo
 • cítite, že robíte správne veci
 • vaše konanie je často nepredvídateľné
Dominantnejšia hemisféra:
Nieje dominantná žiadna hemisféra
Dosiahnuté celkové IQ skóre
116 (Nadpriemerné)

Tabuľka IQ skóre

Geniálne ................. 130 plus
Výnimočné .............. 120 - 129
Nadpriemerné .......... 110 - 119
Priemerné ................ 90 - 109
Podpriemerné ........... menej ako 90
Nemáte povolený javascript.