Spustiť IQ Test
CZIN.eu

Informácie o IQ Teste

IQ (inteligenčný kvocient) vyjadruje istú všeobecnú (rozumovú) schopnosť. IQ sa meria pomocou testov, ktoré sa nazývajú IQ testy. Výsledky testov sa vyjadrujú v číslach, ktoré predstavujú vaše IQ. Existuje niekoľko stupníc. My používame stupnicu od 90 do 130.

Tabuľka IQ skóre

Geniálne ................. 130 plus
Výnimočné .............. 120 - 129
Nadpriemerné .......... 110 - 119
Priemerné ................ 90 - 109
Podpriemerné ........... menej ako 90

Viac ako 50 percent ľudí má priemerné skóre teda 90 - 109 bodov. Približne len 2,5 percent ľudí dosahuje skóre 130+ alebo menej ako 90 bodov.

Aby sme vedeli určiť čo najpresnejšie vaše IQ, náš test sa skladá z 8 menších testov. Každý test je zameraný na ľavú alebo pravú hemisféru. Ideálny stav je vtedy ak má človek hemisféry v rovnováhe, teda dokáže používať obe naraz v podobnom alebo rovnakom pomere.

Pre ľavú hemisféru sú dominantné tieto atribúty:
 • racionalita
 • logika
 • analýza, analitický prístup k veciam
 • pozeráte sa na veci po častiach
 • ste dobrý v matematike a ďaľších vedách
 • ste praktický
 • chápete realitu, žijete v reálnom svete

Pre pravú hemisféru sú dominantné tieto atribúty:
 • abstrakcia
 • chápete podstatu systémov
 • viacej cítite
 • pozeráte sa na veci ako na celky
 • ste zameraný na filozofiu prípadne náboženstvo
 • ste zameraný na prítomnosť a budúcnosť
 • cítite, že robíte správne veci
 • vaše konanie je často nepredvídateľné
Spustiť IQ Test
Nemáte povolený javascript.